Το λιβάνισμα-θυμίασμα είναι μια συνήθεια που πρέπει όλοι να αποκτήσουμε διότι αγιάζει και προστατεύει το σπίτι μας από τα δαιμονικά πνεύματα, πρέπει να γίνεται αν είναι δυνατόν και καθημερινά συνοδευόμενο από την παρακάτω προσευχή.

Λιβανίζουμε λέγοντας την ευχή: «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς».

Μπροστά στα εικονίσματα με σκυμμένο το κεφάλι διαβάζουμε με όσο πιο χαμηλή και συντετριμμένη φωνή τα παρακάτω:

Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος Αθάνατος, ελέησον ημάς. (τρις)

Πάτερ ημών…

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου… (Ψαλμός 142).

Ελέησόν με, ο Θεός, … (Ψαλμός 50).

(μπορείς κάθε φορά να διαβάζεις δύο διαφορετικούς ψαλμούς)

Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς.

Υπεραγία Θεοτόκε πρέσβευε υπέρ ημών.

– Άγιε Ιωάννη Προφήτα και Άγιοι Απόστολοι πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

– Άγιοι Ιεράρχες πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

– Άγιοι Μάρτυρες πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

– Άγιοι Πάντες πρεσβεύσατε υπέρ ημών.

Μνήσθητι Κύριε υπέρ υγείας & φωτίσεως των δούλων Σου
(αναφέρεις όσα ονόματα ζωντανών έπιθυμείς και έχεις υπ᾿ όψιν σου).

Μνήσθητι Κύριε υπέρ αναπαύσεως των δούλων Σου
(αναφέρεις όσα ονόματα κεκοιμημένων επιθυμείς και έχεις υπ᾿ όψιν σου).

– Μνήσθητι Κύριε και εμού του αμαρτωλού.

Δι᾿ ευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησον ημάς.

Πηγή: ΠΡΟΣΕΥΧΑΙ ΕΙΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΠΕΡΙΣΤΑΣΕΙΣ